ประกาศ!
เชิญโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ (Roadshow)
แก่ผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์ ใน ๔ ภูมิภาค รายละเอียดตามเอกสารแนบ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  28 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ม.ค. 2560 18:48 Talent Obec
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ม.ค. 2560 18:48 Talent Obec
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  694 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ม.ค. 2560 18:48 Talent Obec
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  703 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ม.ค. 2560 18:49 Talent Obec
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  209 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 4 ม.ค. 2560 18:49 Talent Obec