ประกาศผลรอบบันทึกการแสดง การประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 
ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านรายละเอียด

หนังสือราชการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าว/กิจกรรม

 • OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 การประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกวดรอบรองชนะเลิศในวันที่ 2 กันยายน 2560 ประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันท ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 05:41 โดย Talent Obec
 • ห้องเรียนดนตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้ ค่ายกิจกรรมการพัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี นาฏศิลป์ รุ่นที่ 3 และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2560 ณ ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2560 16:36 โดย Talent Obec
 • ART MUSIC DANCE เชิญชมการแสดงผลงานนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมพูนทร ...
  ส่ง 7 พ.ค. 2560 08:21 โดย Talent Obec
 • ประกาศเพิ่มเติมในการเบิกจ่าย ขออนุญาตประกาศเพิ่มเติม การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลยนั้น สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะค่ารถโดยสารประจำทางทั้งขาไปและขากล ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 08:28 โดย Talent Obec
 • คำชี้แจงการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 3 ขออนุญาตประกาศ คำชี้แจงการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 3 หมายเหตุ ผ ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 08:22 โดย Talent Obec
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »