การรับรางวัลโครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติ

โพสต์25 ส.ค. 2560 20:56โดยTalent Obec   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2560 20:57 ]
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดโครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ครั้งที่ ๒ การพิจารณาคัดเลือกผลงานภาพวาดเสร็จสิ้นแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบ และกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหลัดเลย ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้นักเรียนที่ชนะการประกวดเข้ารับรางวัล พร้อมทั้งเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เข้ารับเกียรติบัตร ตามเอกสารที่แนบ

Ċ
Talent Obec,
25 ส.ค. 2560 20:56
Ċ
Talent Obec,
25 ส.ค. 2560 20:56
Ċ
Talent Obec,
25 ส.ค. 2560 20:56
Ċ
Talent Obec,
25 ส.ค. 2560 20:56
Comments