ผลการคัดเลือกนักเรียนโดยการทดสอบความสามารถ (Audition) ด้านทัศนศิลป์ รุ่นที่ 4

โพสต์14 มี.ค. 2561 07:33โดยTalent Obec   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 07:36 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ 4 ซึ่งผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจากการทดสอบการแสดง (Audition) ตามลำดับ บัดนี้ สพฐ. ได้คัดเลือกนักเรียนจากการทดสอบการแสดง (Audition) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลตามรายละเอียดดังแนบ