ประกาศผล ด้านทัศนศิลป์

โพสต์22 ก.พ. 2561 01:50โดยTalent Obec
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ด้านทัศนศิลป์ รุ่นที่ 4 ผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถทางด้านทัศนศิลป์ (Audition) โดยการวาดสดวันที่ 3 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประสานงาน ผ.ศ. อภิชาติ  พลประเสริฐ  โทร.084-1447004

หมายเหตุ : ให้เตรียมอุปกรณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะตามความถนัดมาในวันทดสอบ


Ċ
Talent Obec,
22 ก.พ. 2561 01:50
Ċ
Talent Obec,
22 ก.พ. 2561 01:50
Comments