ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยการทดสอบการแสดง (Audition) ด้านดนตรีและนาฏศิลป์

โพสต์28 มี.ค. 2560 08:27โดยTalent Obec
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยการทดสอบการแสดง (Audition) ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ กำหนดการเข้าค่ายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ ไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกส่งแบบตอบรับก่อนวันจัดกิจกรรม โทรสาร 02-288-5764 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirirak3443@hotmail.com โทร.02-2885762-63
ą
10.jpg
(34k)
Talent Obec,
28 มี.ค. 2560 08:27
ą
11.jpg
(105k)
Talent Obec,
28 มี.ค. 2560 08:27
ą
12.jpg
(173k)
Talent Obec,
28 มี.ค. 2560 08:27
ą
13.jpg
(152k)
Talent Obec,
28 มี.ค. 2560 08:27
Ċ
Talent Obec,
28 มี.ค. 2560 08:27
ą
Talent Obec,
28 มี.ค. 2560 08:27
Comments