ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยการทดสอบการแสดง (Audition) ด้านทัศนศิลป์

โพสต์28 มี.ค. 2560 08:18โดยTalent Obec
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษโดยการทดสอบการแสดง (Audition) ด้านทัศนศิลป์ กำหนดการเข้าค่ายโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวันที่ 1 - 7 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย โดยให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกส่งแบบตอบรับก่อนวันจัดกิจกรรม โทรสาร 02-288-5764 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirirak3443@hotmail.com โทร.02-2885762-63
    หมายเหตุ ค่าพาหนะของครู (1 คน) และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เบิกจ่ายกับศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ส่วนอาหารระหว่างการจัดกิจกรรมทางศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จะเป็นผู้ดูแล ด้านการแต่งกาย อนุโลมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถใส่เสื้อยืด กางเกงขายาวชุดสุภาพได้ทั้งนี้ หากมีโรคประจำตัวให้เตรียมยามาด้วย

ą
8.jpg
(160k)
Talent Obec,
28 มี.ค. 2560 08:18
ą
9.jpg
(40k)
Talent Obec,
28 มี.ค. 2560 08:18
ą
Talent Obec,
28 มี.ค. 2560 08:18
Ċ
Talent Obec,
28 มี.ค. 2560 08:18
ą
Talent Obec,
28 มี.ค. 2560 08:18
Comments