ประกวดดนตรี OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1

โพสต์7 มิ.ย. 2560 20:03โดยTalent Obec   [ อัปเดต 7 มิ.ย. 2560 20:03 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา และคัดกรองนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากลในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามเอกสารแนบ