รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ ๔

โพสต์22 ม.ค. 2561 05:58โดยTalent Obec   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2561 20:24 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ ๔ โดยนักเรียนที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการคัดเลือกจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และจากการทดสอบการแสดง (Audition) ตามลำดับ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินแห่งชาติ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและความสนใจ จึงขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตามเอกสารดังแนบ

    สาขาทัศนศิลป์ ส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายผลงาน ถึง นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

    สาขาดนตรีไทย
    คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สมัครออนไลน์ โดย คลิกลิงค์ใบสมัคร ที่นี่

    สาขาดนตรีสากล
    คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สมัครออนไลน์ โดย คลิกลิงค์ใบสมัคร ที่นี่

    สาขานาฏศิลป์
    คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     
สมัครออนไลน์ โดย คลิกลิงค์ใบสมัคร ที่นี่

    สาขาขับร้องประสานเสียง
    คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก : ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    สมัครออนไลน์ โดย คลิกลิงค์ใบสมัคร ที่นี่
    

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทรศัพท์ 02 288 5762 – 63 โทรสาร 02 288 5764
ผู้ประสานงาน นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ โทร 098 635 5329 
นางสาวอัญชิษฐา มัชปาโต โทร 094 152 5629