Home‎ > ‎

ข่าว/กิจกรรม

OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1

โพสต์4 ก.ย. 2560 05:27โดยTalent Obec   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 05:41 ]

การประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกวดรอบรองชนะเลิศในวันที่ 2 กันยายน 2560 ประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 3 กันยายน 2560 

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

รอบรองชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศห้องเรียนดนตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้

โพสต์2 มิ.ย. 2560 16:26โดยTalent Obec   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2560 16:36 ]

ค่ายกิจกรรมการพัฒนานักเรี
ยนผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี นาฏศิลป์ รุ่นที่ 3 และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 1-6 พฤษภาคม 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท
     ชมภาพกิจกรรมและคลิปวิดีโอด้านล่าง
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


ART MUSIC DANCE

โพสต์7 พ.ค. 2560 08:21โดยTalent Obec

เชิญชมการแสดงผลงานนักเรียนผู้
มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชมฟรีค่ะ

ประกาศเพิ่มเติมในการเบิกจ่าย

โพสต์28 มี.ค. 2560 08:28โดยTalent Obec

ขออนุญาตประกาศเพิ่มเติม การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลยนั้น สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะค่ารถโดยสารประจำทางทั้งขาไปและขากลับ หาก ร.ร.ใดประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบินจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเองค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

คำชี้แจงการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 3

โพสต์28 มี.ค. 2560 08:22โดยTalent Obec

ขออนุญาตประกาศ คำชี้แจงการเข้าร่วมประชุมสั
มมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 3 
หมายเหตุ ผู้ประสานงานโครงการด้านทัศนศิลป์
1. นายสังคม ทองมี 
ที่ปรึกษาศูนย์ศิลป์สิรินธร โทร.081-835-0575
2. นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณ
ครูโรงเรียนศรีสงครามวิทยา โทร.089-862-5806
ผู้ประสานงานโครงการด้านดนตรีและนาฏศิลป์
1. นางชฎาภรณ์ เธียรศิริพิพัฒน์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี โทร.086-993-1356
2. นายศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติ
ครูโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดปทุมธานี โทร.086-060-8850

1-5 of 5