ประกาศเพิ่มเติมในการเบิกจ่าย

โพสต์28 มี.ค. 2560 08:28โดยTalent Obec
ขออนุญาตประกาศเพิ่มเติม การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลยนั้น สามารถเบิกจ่ายได้เฉพาะค่ารถโดยสารประจำทางทั้งขาไปและขากลับ หาก ร.ร.ใดประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบินจะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินเองค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ
Comments