Home‎ > ‎

ขยายเวลารับสมัคร

  • รับสมัครและส่งแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio                                                   หมดเขตภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
  • ประกาศผลการคัดเลือกรอบ Portfolio                                                           วันที่ 19   มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
  • ทดสอบการแสดง Audition                                                                            วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558
  • ประกาศผลการคัดเลือกรอบ Audition /                                                          วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
  • เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
             ด้านทัศนศิลป์         วันที่ 5-11 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย
                ด้านดนตรี ด้านนาฎศิลป์    วันที่ 28 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนมัธยมสังคีต กทม.


                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม        นางสาวสิริรักษ์  ชูสวัสดิ์        โทร.  089 517 3332
                                                                       นางสาวปนัดดา บัวผัน          โทร. 085 100 6114