Home‎ > ‎

OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2

การประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 
ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
- เป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
- เครื่องดนตรีที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ โอโบ ฟลูต คลาริเนต บาสซูน แซ็กโซโฟน ทรัมเป็ต ฮอร์น ทรอมโบน ยูโฟเนียม ทูบา มาริมบา ไซโลโฟน ไวบราโฟน เปียโน ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิ้ลเบส กีต้าร์คลาสสิค กีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์อะคูสติก


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ 02 288 5770 – 73
ผู้ประสานงาน นางสาวสิริรักษ์ ชูสวัสดิ์ โทร 098 635 5329 หรือ นางสาวอัญชิษฐา มัชปาโต โทร 094 152 5629


สมัครประกวด คลิก ที่นี่


เกณฑ์การประกวด