กิจกรรม

คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพทั้งหมดในกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
วันที่ 22-28 ตุลาคม 2559
ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
https://goo.gl/photos/dsLbTxayHW7tfXBc7

 กิจกรรม โครงการประกวดศิลปกรรมระดับชาติชิงรางวัลถ้วยประทาน
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย
https://goo.gl/photos/8CvpCkCYjTCz1BWg6


โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ (Roadshow) แก่นักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์

วันที่ 7-8 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา


พิธีเปิด

https://goo.gl/photos/pBzQGUeWu2EciGGbA
 ด้านดนตรีไทย
https://goo.gl/photos/5NjfiDCGFYmyyxyR7

ด้านดนตรีสากล
https://goo.gl/photos/UqDnvQwHrnHMDiGS8

 ด้านทัศนศิลป์
https://goo.gl/photos/75shaz8VirFz8oVi7

 ด้านนาฎศิลป์
https://goo.gl/photos/PnsWJtMxKQtywoUU9
        

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ (Roadshow) แก่นักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์
วันที่ 21-22 มกราคม 2560 
ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

ภาพจาก Facebook
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1221074657978520.1073741845.886885651397424&type=1&l=a3d3049326

ประมวล VDO จุดกัลยาณวัตร

 ประมวลภาพ Road Show ภาคอิสาน (โรงเรียนกัลยานวัตร)
https://goo.gl/photos/KG5h1Urt9xk43MyJ7
ด้านดนตรีสากล
https://goo.gl/photos/KkSkcwNY9sQbjMo96
 ด้านดนตรีไทย
https://goo.gl/photos/4MbXpLetzwj8Fn247

 
   

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ (Roadshow) แก่นักเรียน
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี


ภาพจาก facebook
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1235817236504262.1073741846.886885651397424&type=1&l=d5eeb7d470
ประมวลภาพกิจกรรม
https://goo.gl/photos/tR4QB3HNpgS6pGCN9