กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ม.ค. 2561 05:59 Talent Obec แนบ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์.pdf กับ รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ ๔
22 ม.ค. 2561 05:59 Talent Obec แนบ รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf กับ รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ ๔
22 ม.ค. 2561 05:59 Talent Obec แนบ ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 4.pdf กับ รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ ๔
22 ม.ค. 2561 05:59 Talent Obec แนบ (ส่ง สพม.) รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 4.pdf กับ รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ ๔
22 ม.ค. 2561 05:59 Talent Obec สร้าง รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ ๔
22 ม.ค. 2561 05:59 Talent Obec แนบ (ส่ง สพป.) รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 4.pdf กับ รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ รุ่นที่ ๔
4 ก.ย. 2560 05:41 Talent Obec แก้ไข OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1
4 ก.ย. 2560 05:39 Talent Obec แก้ไข OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1
4 ก.ย. 2560 05:38 Talent Obec แก้ไข OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1
4 ก.ย. 2560 05:36 Talent Obec แก้ไข OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1
4 ก.ย. 2560 05:27 Talent Obec แก้ไข OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1
4 ก.ย. 2560 05:27 Talent Obec สร้าง OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1
30 ส.ค. 2560 09:39 Talent Obec แก้ไข Obec Music Talent
30 ส.ค. 2560 09:39 Talent Obec แนบ music_new.jpg กับ Obec Music Talent
29 ส.ค. 2560 16:13 Talent Obec แก้ไข Obec Music Talent
29 ส.ค. 2560 16:13 Talent Obec แนบ music2.JPG กับ Obec Music Talent
29 ส.ค. 2560 16:13 Talent Obec แนบ Music1.JPG กับ Obec Music Talent
29 ส.ค. 2560 05:39 Talent Obec แก้ไข Obec Music Talent
29 ส.ค. 2560 05:36 Talent Obec แก้ไข Home
29 ส.ค. 2560 05:35 Talent Obec แก้ไข Obec Music Talent
29 ส.ค. 2560 05:35 Talent Obec อัปเดต Music_Award.jpg
29 ส.ค. 2560 05:31 Talent Obec แก้ไข Obec Music Talent
29 ส.ค. 2560 05:31 Talent Obec อัปเดต Music_Award.jpg
29 ส.ค. 2560 05:30 Talent Obec แก้ไข Obec Music Talent
29 ส.ค. 2560 05:30 Talent Obec อัปเดต Music_Award.jpg